Ansatte i Jbf konkurrerer om å komme på topp på resultatlisten for banken

Hvitvaskingsloven stiller nye krav og øker risikoen for manglende etterlevelse av regelverket. Risikoen er vesentlig endret for rapporteringspliktige etter lovendringen i 2018. Vi tror at nøkkelen til etterlevelse av regelverket også krever kompetanse hos kunderådgivere, alle som har kontakt med kunder, ledere og styremedlemmer. Tilstrekkelig kompetanse på alle nivåer er derfor helt grunnleggende for å unngå tap eller sanksjoner som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket.

AML-appen gir en solid forståelse av kravene i hvitvaskingsregelverket og hva som forventes av de ansatte og foretaket. Ved å sikre at ansatte er kjent med virksomhetens forpliktelser etter hvitvaskingsloven, og i stand til å gjenkjenne mistenkelige forhold, reduseres også risikoen for sanksjoner, straffeansvar eller tap. Vi sørger for at AML-appen holdes oppdatert og gir ledelsen dokumentasjon på opplæring som kreves etter hvitvaskingsloven.

AML-appen brukes i dag av flere rapporteringspliktige foretak og andre virksomheter, slik som offentlige foretak, banker, forsikringsselskap, verdipapirforetak, advokater og eiendomsmeglerforetak.


Vi har tatt en prat med én av de rapporteringspliktige som bruker AML-appen som opplæring for sine ansatte, Jbf bank og forsikring (Jbf), en alliansebank i Eika med ca. 165 ansatte med avdelingskontor flere steder i Norge.Aud Østerhus Oland, hvitvaskingsansvarlig i Jbf bank og forsikring, har gjennomført opplæringen flere ganger. «Jeg er svært fornøyd med opplæringen. De praktiske eksemplene er veldig nyttig», sier Aud.

- «Som hvitaskingsansvarlig er det viktig for meg å sikre at alle ansatte har god kompetanse om hvitvasking og terrorfinansiering. Jeg har mottatt veldig gode tilbakemeldinger fra våre ansatte», forteller Aud.

Aud forteller at de har gjennomført opplæring i mange år, både internt og andre eksterne opplæringsløsninger. Likevel oppfattet de at det fortsatt manglet noe på kunnskapen. «Etter at vi hadde fått gode tilbakemeldinger fra andre rapporteringspliktige som bruker AML-appen, gjennomførte vi tester av løsningen og valgte å bestille AML-appen for alle våre ansatte og styremedlemmer», sier Aud.


Videre forteller hun at tilbakemeldingene hun har fått viser tydelig at ansatte setter pris på denne nye måten å gjennomføre opplæring på. Kombinasjonen av tekst som gir kunnskap, ulike måter spørsmål stilles på og muligheten til å teste egen kunnskap verdsettes av de ansatte. Teorien er godt balansert og enkelt forklart. Det er fin variasjon i måten spørsmål er lagt opp på.

- «Noen ansatte trigges veldig av konkurranse og ønsker å komme på topp på resultatlisten for banken. Denne måten å gjennomføre opplæring på har åpenbart motivert en del av de ansatte hos oss. Mange brukere setter også pris på muligheten til å gå tilbake for å repetere og benytter innholdet mer eller mindre som oppslagsverk», forteller Aud.


Aud avslutter samtalen med å si at AML-appen er det beste de har forsøkt innen det hun forbinder med e-læring, og at AML-appen har vært veldig nyttig i opplæringen internt.