AML-appen har påvirket og endret kulturen i banken

Med AML-appen gis ansatte i rapporteringspliktige foretak en praktisk opplæring i hvitvaskingsloven og beste-praksis, med bruk av tekst, spørsmål og situasjons-trening. Vi har tatt en prat med én av de rapporteringspliktige som bruker AML-appen som opplæring for sine ansatte, Bien Sparebank, en alliansebank i Eika med 27 ansatte. ­

Lena Jørundland, Viseadministrerende banksjef i Bien Sparebank, forteller at en stor fordel med AML-appen er at den er tilgjengelig uansett hvor du er. «Du kan for eksempel spille på vei til jobb eller når du har noen minutter ledig tid», sier Lena.


Lena forteller at spillet er pedagogisk godt lagt opp og at spørsmålene er tilstrekkelig vanskelig uten at det oppfattes som «lure-spørsmål». Teoridelen er forklart på en enkel måte uten bruk av paragrafer og det er et godt spenn i innholdet fordi det spenner over viktig teoretisk kunnskap til praktiske situasjoner som ansatte kan trene på.

- «AML-appen gir spilleren poengscore som øker konkurranseinstinktet og bidrar til at ansatte konkurrerer om å forbedre sine resultater. Ansatte tar stadig opp igjen spillet og gjennomfører flere runder. Hver gang spilleren går inn igjen i AML-appen, kommer det nye svaralternativer som gjør at spilleren får opp mange interessante problemstillinger», forteller Lena.

Ansatte i Bien Sparebank forteller hverandre ofte om situasjoner som de har spilt i AML-appen som de senere kjenner igjen i sitt møte med kunder. Det leder til at de spør hverandre om hvordan de skal håndtere situasjoner som oppstår i hverdagen. Lena forteller at AML-appen lever med de ansatte hele tiden og den benyttes som et viktig oppslagsverktøy for å sjekke enkelte spørsmål og situasjoner som oppstår i hverdagen.

- «AML-appen har påvirket og endret kulturen i banken. Opplæringen viser de ansatte hvor viktig anti-hvitvasking er for alle funksjoner i banken. Særlig på kreditt-siden har de ansatte blitt enda mer opptatt av å vurdere og drøfte risikoen for hvitvasking som et ledd i kredittvurderingen. AML-appen har økt forståelsen for risiko og hjulpet ansatte til å beskrive hvorfor risikoen er høy, middels eller lav», sier Lena.