AMLapp_logo_NEG_01.png

En ny måte å lære om anti-hvitvasking på.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

Advokater er underlagt hvitvaskingsloven når de på vegne av en klient utfører finansielle transaksjoner og transaksjoner som gjelder fast eiendom, eller dersom de på annet måte bistår i planleggingen eller utføringen av andre transaksjoner. 

 

Hvitvaskingsloven § 36 krever at rapporteringspliktige (advokatfirmaer) sikrer opplæring i anti-hvitvasking for sine ansatte og at opplæringen gis jevnlig

AML-appen sikrer at advokater får opplæringen som kreves og dokumenterer at opplæringen er gjennomført.

AML-appen er utviklet av jurister som til daglig arbeider med anti-hvitvasking innenfor alle grupper av rapporteringspliktige foretak.

Kurset kvalifiserer til seks etterutdanningstimer, hvorav fire juridiske og to timer etikk under forutsetning at du oppnår en bestemt score (minimum fire av fem stjerner på samtlige moduler).

Medlemstilbud for medlemmer av 

advokatforeningen_logo_horisontal_201 -
advokat

* Ønsker du å bestille AML app for andre i ditt advokatfirma? Send oss en e-post til hello@governance.no med navn, arbeidsgiver, telefonnummer og e-post (ikke privat) på alle ansatte du ønsker å bestille appen for. 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor opplæring i anti-hvitvasking?


Høsten 2018 trådte ny hvitvaskingslov i kraft, basert på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven åpner blant annet for at tilsynsmyndighetene kan benytte nye sanksjoner mot overtredelser.

  • Advokatfirmaer, styremedlemmer, ledere og ansatte kan ilegges overtredelsesgebyr med henholdsvis inntil ni millioner kroner.
  • Myndighetene kan benytte sanksjoner som offentliggjøring av overtredelse, stans eller tilbakekallelse av autorisasjon.

Endring i risikobildet understreker nødvendigheten av å sikre at advokatfirmaer etterlever regelverket, og sørger for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Denne appen er tilpasset de nye lovkravene.
Hva er AML app?


Med denne appen kan du tilegne deg basiskunnskap om anti-hvitvaskingsregelverket. Appen er kategorisert i relevante moduler. Du spiller deg til kunnskap ved å svare på spørsmål om anti-hvitvasking og krav som følger av den nye hvitvaskingsloven. Etter hvert som du spiller øker din kunnskap og du vil oppnå flere poeng. Du kan også teste din egen kunnskap mot kollegaer i ditt foretak. Underveis blir du støttet av faktainformasjon og beskrivelser som gir deg relevant informasjon for å besvare oppgavene.
Hva oppnår jeg med AML app'en?


Appen gir en solid forståelse av kravene etter den nye hvitvaskingsloven og hvordan du kan beskytte foretaket mot hvitvasking.
Kan jeg få etterutdanningstimer?


Ja. Kompetanseappen kan gi deg deg seks etterutdanningstimer under Advokatforeningens etterutdanningsordning, hvorav fire juridiske timer og to timer etikk. For godkjenning kreves som minimum fire av fem stjerner på alle kategorier i spillet i løpet av et kalenderår. For godkjennelse av etterutdanningstimer, melder du selv inn dette ved vanlig registrering hos Advokatforeningen. I løpet av kalenderåret vil vi sende deg kursbevis for fullført kurs.
Oppdateres appen?


Ja. Vi oppdaterer appen med nytt og relevant innhold kontinerlig. Dette gjelder også situasjonstreningen.
Spørsmål, innspill & avbestilling av abonnement


Dersom du har spørsmål, innspill eller ønsker å avbestille abonnement på kompetanseappen, kan du gjerne sende oss en henvendelse til hello@governance.no
Løpende abonnement og prissetting


Du bestiller appen som en abonnementløsning. Vi forbeholder oss retten til å endre lisenskostnadene påfølgende år. Dersom lisenskostnadene endres, vil du motta en e-post i forkant og du gis anledning til å avslutte ditt abonnement.
Kan jeg spille AML appen på fly eller uten internettilgang?


For å spille AML appen må du ha mobildekkning, inkludert internettilgang (for eksempel 4G eller tilsvarende) på din telefon. Du må ha stabil dekningen for å være sikker på at din bruk av AML appen blir registrert.